இந்த இணையதளத்திற்கு வந்துள்ள உங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம்.

இந்த வாரத்தில் வெளியான தேவ செய்திகள் படிக்க...

தேவனுக்கு பிரியமான புத்திரர்களாக மாற வேண்டுமானால், நாம் கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியத்தை குறித்து அறிய கிளிக் செய்து படியுங்கள்.

பெரும்பாலான காதல் திருமணங்களின் தோல்விக்கான காரணமாக, பைபிள் குறிப்பிடுவதை அறிய கிளிக் செய்து படியுங்கள்.

பரலோகத்திற்கு செல்ல விரும்புகிறவர்களுக்கு கட்டாயம் தேவைப்படும் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை குறித்து அறிந்து கொள்ள கிளிக் செய்து படியுங்கள்.

தேவ ஊழியத்தில் நம்பிக்கையாக உள்ள மனிதர்கள், நம்மை கைவிடலாம். ஆனால் கர்த்தர் என்றும் கைவிடுவதில்லை என்பதை நிரூபித்த ஒரு சாட்சியை கிளிக் செய்து படியுங்கள்.

படித்து பயன் பெறுங்கள்!! நண்பர்களுக்கும், கிறிஸ்துவ சகோதரர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்த மறக்காதீர்கள்.

கடந்த வார செய்திகள்