இந்த இணையதளத்திற்கு வந்துள்ள உங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம்.

இந்த வாரத்தில் வெளியான தேவ செய்திகள் படிக்க...

தேவனிடம் இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஆசீர்வாதங்கள், அவரது நியாயத்தீர்ப்பு ஆகியவை எதன் அடிப்படையில் இருக்கும் என்பதை அறிய கிளிக் செய்து படியுங்கள்.

காதல் வலையில் விழ நேரிட்டால், கவனிக்க வேண்டியதாக வேதம் குறிப்பிடும் காரியங்களை அறிய கிளிக் செய்து படியுங்கள்.

நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வரும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை போக்க உதவும் எளிய வழிமுறைகளை அறிய கிளிக் செய்து படியுங்கள்.

தேவ ஊழியத்தில் நம்பிக்கையாக உள்ள மனிதர்கள், நம்மை கைவிடலாம். ஆனால் கர்த்தர் என்றும் கைவிடுவதில்லை என்பதை நிரூபித்த ஒரு சாட்சியை கிளிக் செய்து படியுங்கள்.

படித்து பயன் பெறுங்கள்!! நண்பர்களுக்கும், கிறிஸ்துவ சகோதரர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்த மறக்காதீர்கள்.

கடந்த வார செய்திகள்