இந்த இணையதளத்திற்கு வந்துள்ள உங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம்.

இந்த வாரத்தில் வெளியான தேவ செய்திகள் படிக்க...

பேய், பிசாசு, சாத்தான் ஆகியவை மீது பயம் கொண்டவர்கள் கண்டிப்பாக அறிய வேண்டிய ஒரு தேவ செய்தி.

நம்மில் பலரும் நினைக்கும் உலகின் முதல் காதல் ஜோடியை குறித்து வேதம் கூறும் காரியங்களை அறிய கிளிக் செய்து படியுங்கள்.

நமது வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப வேஷமிட்டு வாழ்ந்தால் ஏற்படும் பிரச்சனையை குறித்து அறிய கிளிக் செய்து படியுங்கள்.

தேவாலயத்தில் திருடுவதற்காக வந்தவர், இன்று சர்ச்சில் விசுவாசியாக மாறியது குறித்த சாட்சியை கிளிக் செய்து படியுங்கள்.

படித்து பயன் பெறுங்கள்!! நண்பர்களுக்கும், கிறிஸ்துவ சகோதரர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்த மறக்காதீர்கள்.

கடந்த வார செய்திகள்