2. மோசேயின் முகம்

இஸ்ரவேல் மக்கள் வாழ வேண்டிய முறைகளை எழுதி தர மோசேயை மலையின் மீது ஏறி வருமாறு, கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறார். இதற்காக மோசே 40 நாட்கள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் இல்லாமல் மலையில் தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிறார். தேவ சமூகத்தில் அவரது முகத்தைப் பார்த்து கொண்டு, அவரது சத்தத்தைத் தொடர்ந்து கேட்ட மோசேக்கு, 40 நாட்கள் என்பது ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

ஆனால் 40வது நாள் தனது மக்களின் தவறான போக்கை குறித்து கூறி, மோசேயை கீழே இறங்கி செல்லுமாறு தேவன் கூறுகிறார். உலகிலேயே மிகவும் பொறுமையான மனிதன் என்று தேவனிடம் இருந்து சாட்சியைப் பெற்ற மோசேக்கே, தனது மக்களின் நடவடிக்கையைக் கண்டு கோபம் வந்துவிட்டது.

இதனால் தேவ சமூகத்தில் தான் பெற்றுக் கொண்ட மகிமையான காரியங்களை மோசே இழக்கிறார். தேவனால் அளிக்கப்பட்ட கற்பலகையையும் உடைத்து போடுகிறார். இஸ்ரவேல் மக்களுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவே நின்ற மோசேக்கு, இந்தப் பரிதாப நிலை ஏற்பட்டது.

இன்று தேவ சமூகத்தில் மற்றவர்களுக்காக திறப்பில் நின்று ஜெபிக்கும் ஜெப வீரர்கள் மற்றும் தேவ ஊழியங்களுக்கு, இது போன்ற நிலை ஏற்படுகிறது. நாம் போராடி ஜெபித்து குறிப்பிட்ட மக்களுக்காக விடுதலையைப் பெற்று கொடுக்க விரும்புகிறோம். ஆனால் அதற்கு சிலர் தயாராக இருப்பதில்லை என்பது தான் வேதனை அளிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, தங்கள் வாழ்க்கையில் பழகிய பாவ பழக்க வழக்கங்களை விட முடியவில்லை என்று இன்று பலரும் ஜெபிக்க வருகிறார்கள். அதற்காக தேவ ஊழியர்கள் போராடி ஜெபித்து அனுப்புகிறார்கள். அதன்பிறகு அதற்காக குறிப்பிட்ட நபரும் தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அதை செய்யாமல், வழக்கமான பாணியிலேயே பாவத்தில் ஈடுபட்டால், அந்த தேவ ஊழியரின் முயற்சிகள் வீணாகும் அல்லவா?

இரட்சிக்கப்பட்ட மக்களிடையே தேவனை குறித்தும் அவரது வழிநடத்தல் குறித்தும் தெளிவான வெளிப்படுத்தல் இல்லை என்பது தான் இதற்கு முக்கிய காரணம். நமக்காக யாராவது போராடி ஜெபித்து ஆசீர்வாதத்தையும் விடுதலையையும் வாங்கி தரட்டும். நாம் இப்படியே இருப்போம் என்கிற தவறான எண்ணமும் இதற்கு காரணமாக உள்ளது. இது போன்ற செயல்பாடுகளால், நமக்காக ஜெபிக்கும் நபரையோ அல்லது தேவ ஊழியரையோ நாம் எந்தச் சூழ்நிலையிலும் கோபப்படுத்தக் கூடாது. அவர்கள் கோபப்படாமல் இருந்தாலும், அது எந்த வகையிலும் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காது என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

தங்களுடன் மோசே இருந்த வரை, இஸ்ரவேல் மக்கள் தேவனுக்கு முன்பாக ஒழுங்காக வாழ்ந்தார்கள். அவர் 40 நாட்கள் தங்களிடம் இருந்து பிரிந்து போன உடன், தங்களை வழிநடத்தும் தேவனையே மறந்துவிட்டு, புதிய தேவர்களை உண்டாக்க துவங்கிவிட்டனர். இது போன்ற அனுபவம் நம் வாழ்க்கையில் இருக்க கூடாது.

இன்று தேவாலயத்தில் பயபக்தியோடு இருக்கும் பலரும், பணியாற்றும் நிறுவனங்களில் உண்மையாக இருப்பதில்லை. தேவ ஊழியர்களிடம் செல்லப் பிள்ளையாக இருக்கும் பலருக்கும், சொந்த குடும்பத்தில் சரியான சாட்சி இல்லை. இது போன்ற செயல்பாடுகளைக் கொண்ட விசுவாசிகளால், தேவ ஊழியர்கள் மற்றும் மற்ற விசுவாசிகளின் ஆசீர்வாதங்களுக்கும் தடையாக நிற்கிறார்கள் என்பது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

இஸ்ரவேல் மக்களின் தவறுகளுக்காக, தேவ சமூகத்தில் மீண்டும் முறையிடும் மோசே, மீண்டும் 40 நாட்கள் மலையில் தேவனோடு செலவிடுகிறார். முடிவில் பத்து கட்டளைகளைப் பெற்று கொண்டு மலையில் இருந்து இறங்கி வருகிறார். அப்போது மோசே வரவேற்க செல்லும் இஸ்ரவேல் மக்களால், அவரது முகத்தைக் காண முடியவில்லை என்று வேதம் (யாத்திராகமம்:34.30) குறிப்பிடுகிறது.

இரண்டாவது முறை தேவ சமூகத்தில் இருந்து திரும்ப வந்த மோசேயின் முகத்தில் உண்டான தேவ மகிமை முதல் முறையே ஏற்பட்டிருக்கக் கூடும். ஆனால் இஸ்ரவேல் மக்களின் தவறான நடவடிக்கையில் கோபம் அடைந்ததால், அது மறைந்து போனது. முதலிலேயே தேவ மகிமையோடு மோசேயின் முகத்தை பார்ப்பதற்கு பதிலாக, கோபத்தோடு கூடிய நியாயத்தீர்ப்பை தான் இஸ்ரவேல் மக்கள் பெற்று கொண்டார்கள்.

எனவே தேவ சமூகத்தில் நமக்காக ஜெபிக்கும் தேவ ஊழியர்கள் மற்றும் விசுவாசிகளை, துச்சமாக நினைக்கக் கூடாது. இதனால் அவர்களின் மேன்மையான ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுவதோடு, அவர்களிடம் இருந்து நமக்கு தேவ ஆசீர்வாதம் கிடைப்பதற்கு பதிலாக, தேவனால் அளிக்கப்படும் நியாயத்தீர்ப்பை பெற வேண்டிய நிலை ஏற்படும். மேலும் மோசேயை போல நாமும் மற்றவர்களுக்காக ஜெபித்து, ஆசீர்வாதங்களைப் பெற்று தரும் போது, நமது முகமும் பிரகாசிக்கிறது.

(பாகம் -3 தொடரும்)

கடந்த வார செய்திகள்

Joomla! பிழை நீக்க முனையம்

அமர்வு

விவரக்கோவை தகவல்

நினைவகப் பயன்பாடு

தரவுத்தள வினவல்கள்