தேசத்தின் இரட்சிப்பு:

நம் வாழும் தமிழகத்தையும், நம் நாடு இந்தியாவையும் தேவன் இரட்சிக்க வேண்டும். நாளுக்கு நாள் பாவம் பெருகி வரும் இந்தக் காலத்தில் தேவனுக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கும் தேவ ஊழியர்கள் எழும்ப வேண்டும்.

-----------------

சங்கர், பெங்களூரு.

சில குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக 2 லட்சத்திற்கும் மேலாக கடன் வாங்கியுள்ளேன். இந்த கடன் பாரத்தில் இருந்து தேவன் என்னை விடுவிக்க வேண்டும். மேலும் எனது குடும்பத்தினர் எல்லாரும் இன்னும் இரட்சிக்கப்படவில்லை. அவர்களும் தேவனை அறிந்து, இரட்சிக்கப்பட ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்.

--------------------

ராணி, பெங்களூரு.

எனது உடலில் ஆங்காங்கே அலர்ஜி போல தோன்றி மிகவும் கஷ்டப்படுகிறேன். இது ஒரு வகை தோல் வியாதி என்று டாக்டர்கள் கூறுகிறார்கள். என்னை இரட்சித்த தேவன், இன்றும் சுகமாக்க வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசித்து, எந்த மருந்தும் நான் சாப்பிடவில்லை. தேவன் இந்த நோயிலிருந்து பூர்ண சுகமளித்து, என்னை ஒரு அற்புத சாட்சியாக நிறுத்த எனக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்.

கடந்த வார செய்திகள்

Joomla! பிழை நீக்க முனையம்

அமர்வு

விவரக்கோவை தகவல்

நினைவகப் பயன்பாடு

தரவுத்தள வினவல்கள்