இயேசுவின் படத்தை வைத்து ஜெபிப்பது என்பது இன்றைய கிறிஸ்தவர்கள் இடையே ஒரு சாதாரண நிகழ்வாக மாறி வருகிறது. பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள் தான் இப்படி செய்கிறார்கள் என்றால், நவீன கால இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் கூட தங்கள் வீடுகளில் இயேசு நாதரின் படங்களைக் கொண்ட வசனங்கள் இருப்பதைக் காணலாம்.

இன்றைய கிறிஸ்தவர்களில் ஒவ்வொருவரும் குறிப்பிட்ட காரியங்களில் வேறுபடுகின்றனர். சிலர் திருமணம் செய்து ஊழியம் செய்தால் தவறு என்கிறார், சிலர் அதில் தவறில்லை என்கிறார்கள்.

இரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களில் சில பிரிவினர் நகை அணியக் கூடாது என்று கூறுகிறார்கள். மற்றொரு பிரிவினர் நகை அணிவதில் எந்தத் தவறும் இல்லை என்கிறார்கள். தேவ ஊழியர்களிலும் மேற்கண்ட இரு வகையான பிரிவினரை காண முடிகிறது.

இயேசுவை காட்டிக் கொடுத்த யூதாஸை குறித்து யாரும் அதிகமாக சிந்திப்பது இல்லை. பொதுவாக, யூதாஸை போல இருக்கக் கூடாது என்று தான் சபைகளில் போதிக்கப்படுகிறது. ஆனால் இயேசுவின் 12 சீடர்களில் ஒருவராக இருந்த யூதாஸைக் குறித்து அறிந்து கொண்டால், அவர் மீதான கிறிஸ்தவர்களின் கோபம் தணிய வாய்ப்புள்ளது.

பரலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இப்படியிருக்க பரலோகத்தில் எந்த மாதிரியான வரவேற்பு நமக்கு கிடைக்கும் என்று சிந்தித்து இருக்கிறீர்களா? கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் எனக்கு நேர்ந்த ஒரு சம்பவத்தின் போது, தேவன் இந்த காரியத்தை உணர்த்தினார். அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.

கடந்த வார செய்திகள்

Joomla! பிழை நீக்க முனையம்

அமர்வு

விவரக்கோவை தகவல்

நினைவகப் பயன்பாடு

தரவுத்தள வினவல்கள்