கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சகோதரர் கூறுகிறார்...

பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த என்னை, ஏற்ற நேரம் வந்த போது சந்தித்த தேவன், தமது விலையேறப்பட்ட இரட்சிப்பை அருளினார். அதிகம் படிக்காத நான், லாரி டிரைவராக பணியாற்றி வருகிறேன். இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சரக்கு லாரிகளில் சென்றுள்ள நான், பல்வேறு ஆபத்துகளை நேரடியாக பார்த்து இருக்கிறேன்.

பெங்களூரைச் சேர்ந்த ஒரு சகோதரன் கூறுகிறார்...

ஒரு காலத்தில் பாவிகளாகவும் யாருக்கும் பயன்படாதவர்களாகவும் வாழ்ந்து வந்தவர்களில் ஒருவனான என்னையும், தமது மிகுந்த இரக்கத்தில் இரட்சித்து இன்றும் ஜீவ பாதையில் தேவன் வழிநடத்தி வருகிறார். நான் கிறிஸ்துவிற்குள் வந்த பிறகு, பல கஷ்டமான பாதைகளின் வழியாக கடந்து சென்றது உண்டு.

கன்னியாகுமரியைச் சேர்ந்த ஒரு சகோதரன் கூறுகிறார்...

பாரம்பரியமான மார்க்கத்தில் இருந்து என்னை இரட்சித்த தேவன், என் வாழ்க்கையில் எண்ணிலடங்க நன்மைகளைச் செய்துள்ளார். அவர் செய்த அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும், கூற வேண்டுமானால் காலமும் நேரமும் போதாது.

கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சகோதரி கூறுகிறார்...

ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த நான், என் பாவங்களுக்காக இயேசு சிலுவையில் ஜீவன் கொடுத்தார் என்பதை விசுவாசித்து அவரை என் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக் கொண்டேன்.

கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சகோதரி கூறுகிறார்...

இரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெற்றோருக்கு இரண்டாவது மகளாக நான் பிறந்தேன். இதனால் சிறு வயதில் இருந்தே தேவ சமூகத்தை அனுபவித்து வளர்ந்தேன். ஞாயிறு பள்ளி மட்டுமின்றி, தேவாலயத்தில் நடக்கும் பல ஊழியங்களிலும் கலந்து கொள்ள தேவன் உதவி செய்தார்.

கடந்த வார செய்திகள்

Joomla! பிழை நீக்க முனையம்

அமர்வு

விவரக்கோவை தகவல்

நினைவகப் பயன்பாடு

தரவுத்தள வினவல்கள்