6. ஸ்தேவானின் முகம்

ஆதிகால அப்போஸ்தலர்களின் சபையில் பந்தியை விசாரிக்க நியமிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவரான ஸ்தேவான், இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கித்து, அவரது நாமத்திற்காக முதல் ரத்தச் சாட்சியாக மரிக்கிறார். அப்போஸ்தலர்: 6.15 – ஸ்தேவானின் முகம் ஒரு தேவ தூதனின் முகம் போல தெரிந்தது என்று காண்கிறோம்.

இன்று பலரும் பிரசங்கம் செய்யும் போது, சிறப்பாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக பல மேக்கப்களை செய்து கொள்கிறார்கள். உடை அணிவதில் இருந்து முகத்தில் களையை உண்டாகும் பல கிரீம்களைப் போடுவது வரை பல காரியங்களை செய்கிறார்கள். இதை தவறு என்று கூற முடியாது.

ஆனால் ஆதிகால கிறிஸ்தவ சபைகளில் பிரசங்கம் செய்தவர்களின் முகங்களில், தேவ மகிமை காணப்பட்டது. இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, ஸ்தேவானை குறிப்பிடலாம். ஸ்தேவான் முகம் சிறப்பாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக எதுவும் செய்யவில்லை. ஆனால் தேவனுக்காக செய்ய வேண்டியதை சரியாக செய்த போது, அவன் முகத்தில் மகிமை தானாக வந்தது. அது மற்றவர்களுக்கு ஒரு தேவ தூதனின் முகம் போல தெரிந்தது.

தனது முகத்தில் இருந்த மாற்றத்தை ஸ்தேவான் அறியவில்லை. ஆனால் அவனை பார்த்தவர்கள் மற்றும் அவனோடு வாக்குவாதம் செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே அப்படி தெரிந்தது.

மேலும் ஸ்தேவான் உடன் யாராலும் வாக்குவாதம் செய்ய முடியாதபடி, தேவ ஞானத்தை பெற்றிருந்தான் என்று வேதம் கூறுகிறது. தங்களின் தோல்வியை ஒத்துக் கொள்ள முடியாமல், ஸ்தேவான் மீது கல் எறிந்து கொலை செய்திருக்கலாம் என்று கூட தோன்றுகிறது.

பரிசுத்தாவியின் வல்லமை ஒரு மனிதன் மீது வரும் போது, அவனுடைய பேச்சில் மட்டுமல்ல, எல்லா செயல்களிலும் அந்த மாற்றத்தை நாம் காண முடியும். ஆவிக்குரிய கனிகள் சரீரத்தின் மூலமாக எல்லாருக்கும் வெளிப்படும். அந்த வல்லமையைப் பெற்றுள்ள மனிதனுக்கு ஒரு வேளை அந்த மாற்றத்தை அறிய முடியாமல் போகலாம். ஆனால் அந்த நபருடன் இருக்கும் மற்றவர்களால் நிச்சயம் அதை உணர முடியும்.

இந்தக் காலத்தில் தேவாலயங்கள், திறந்தவெளி ஜெபக் கூட்டங்கள், சிறப்பு கூட்டங்கள் என்று கிறிஸ்தவர்கள் கூடும் எல்லா இடங்களிலும் பரிசுத்தாவியில் நிரம்புகிறார்கள். சிலர் தீர்க்கத்தரிசனம் கூறுகிறார்கள், சிலர் அற்புதங்களைச் செய்கிறார்கள். ஆனால் பரிசுத்தாவியின் வல்லமை நமக்குள் வந்த பிறகு நடைபெற வேண்டிய மாற்றங்கள் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது.

பரிசுத்தாவியில் நிரம்பிய ஸ்தேவான் உடன் பேசி யாராலும் ஜெயிக்க முடியவில்லை. அதே நேரத்தில் அவரை கல்லெறிய ஆரம்பித்த போது, அந்த இடத்தை விட்டு ஓட முயற்சிக்கவில்லை. மேலும் தன் மீது கல்லெறிந்த யாரையும் சபிக்கவில்லை. இவை எல்லாவற்றிற்கு மேலாக, சாகும் வரை, முழங்காலில் நின்று ஜெபித்தவாறு மரித்துள்ளார்.

நாம் சுவிஷேசம் கூறும் போது, எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளில் நாம் எப்படி செயல்படுகிறோம்? கடைசி நாட்களில் இருக்கும் நாம், இயேசுவை பிரசங்கிக்கும் கிறிஸ்தவர்களாக மட்டுமில்லாமல், அவருடைய மாதிரியை போல வாழ்ந்து காட்டுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டியுள்ளது.

இயேசுவைப் போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவனை யாராலும் ஜெயிக்க முடியாது. அதே நேரத்தில், அவனுக்கு எதிராக வரும் எந்தொரு கஷ்டத்திலும், பிரச்சனையிலும் தப்பியோடும் முயற்சிகளில் ஈடுபடமாட்டார்கள். மேலும் இயேசுவிற்காக ரத்த சாட்சியாக மரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையிலும், மற்றவர்களை சபிக்கவோ, குறைக் கூறவோ முயற்சிக்கமாட்டார்கள்.

இவை எல்லாவற்றையும் விட, பரிசுத்தாவியில் நிரம்பி இயேசுவிற்காக வாழ்கிறவர்களின் முகங்கள் எப்போது மகிமை பொருந்தியதாக இருக்கும். அது ஒரு தேவ தூதனின் முகத்தை போல பிரகாசிக்கும். சாகும் வரை, தேவனுக்காக சாட்சியாக வாழ்வார்கள்.

எனவே நாம் கூட தேவனுக்காக வாழ்கிறேன், நானும் ஒரு கிறிஸ்தவர் என்று வெறும் வார்த்தையில் மட்டும் இல்லாமல், செயலிலும் காட்டுவோம். அதற்கு பரிசுத்தாவியின் வல்லமை நமக்கு தேவை. தினமும் பரிசுத்தாவியின் வல்லமையில் நிரம்பி, தேவனுக்காக வாழ்ந்து ஊழியம் செய்யும் போது, எந்தொரு வல்லமையும் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாது. நமது முகங்களும் பிரகாசிக்கும்.

முடிவுரை:

பரிசுத்த வேதாகத்தில் வாழ்ந்தவர்களின் முகங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களையும் அதற்கான காரணங்களையும் குறித்து இந்த செய்தியில் தியானித்தோம். தேவனுக்காக வாழ்கிறவர்களின் முகங்களை பார்த்தாலே, அதன் அடையாளத்தை எளிதில் அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இந்தச் செய்தியின் மூலம் அறிகிறோம்.

- கர்த்தருக்குள் அன்பான சகோதரன்.

கடந்த வார செய்திகள்

Joomla! பிழை நீக்க முனையம்

அமர்வு

விவரக்கோவை தகவல்

நினைவகப் பயன்பாடு

தரவுத்தள வினவல்கள்