கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து, இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.” (சங்கீதம்.1:2)

நவீன காலத்தில் பல ஊடகங்களின் மூலம் தேவ வசனம் விரைவாக பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது இன்டர்நெட் என்ற இணையதளம். தினமும் வேதம் படித்து, கர்த்தருடைய வார்த்தையை பெற்று கொள்ள இன்றைய இளம்தலைமுறைக்கு நேரம் கிடைப்பதில்லை.

இதனால் இன்டர்நெட்டில் வேதத்தை படிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இன்டர்நெட் மூலம் எல்லா வயதினருக்கும் ஏற்றது போல, வேத வசனங்களை, அளிப்பதே இந்த ஊழியத்தின் நோக்கம். மேலும் ஜெப வீரர்களை ஒருமுகப்படுத்தி ஜெபிப்பது, தேவ ஐக்கியத்தை வளர்ப்பது ஆகியவை முக்கிய நோக்கங்கள் ஆகும்.

வேலைச் செய்யும் இடத்தில், வீட்டில், பயணத்தில், சிக்கலான நேரங்களில் என எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தேவனோடு நெருங்கியிருக்க உதவுவதே இந்த ஊழியத்தின் இலட்சியம்.

ஜெபத்தில் இந்த ஊழியங்களையும், ஊழியத்தில் பங்கேற்பவர்களையும் நினைவு கூற வேண்டும் என்பதே எங்களின் தேவை.

கடந்த வார செய்திகள்

Joomla! பிழை நீக்க முனையம்

அமர்வு

விவரக்கோவை தகவல்

நினைவகப் பயன்பாடு

தரவுத்தள வினவல்கள்