கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து, இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.” (சங்கீதம்.1:2)

நவீன காலத்தில் பல ஊடகங்களின் மூலம் தேவ வசனம் விரைவாக பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது இன்டர்நெட் என்ற இணையதளம். தினமும் வேதம் படித்து, கர்த்தருடைய வார்த்தையை பெற்று கொள்ள இன்றைய இளம்தலைமுறைக்கு நேரம் கிடைப்பதில்லை.

இதனால் இன்டர்நெட்டில் வேதத்தை படிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இன்டர்நெட் மூலம் எல்லா வயதினருக்கும் ஏற்றது போல, வேத வசனங்களை, அளிப்பதே இந்த ஊழியத்தின் நோக்கம். மேலும் ஜெப வீரர்களை ஒருமுகப்படுத்தி ஜெபிப்பது, தேவ ஐக்கியத்தை வளர்ப்பது ஆகியவை முக்கிய நோக்கங்கள் ஆகும்.

வேலைச் செய்யும் இடத்தில், வீட்டில், பயணத்தில், சிக்கலான நேரங்களில் என எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தேவனோடு நெருங்கியிருக்க உதவுவதே இந்த ஊழியத்தின் இலட்சியம்.

ஜெபத்தில் இந்த ஊழியங்களையும், ஊழியத்தில் பங்கேற்பவர்களையும் நினைவு கூற வேண்டும் என்பதே எங்களின் தேவை.

நோக்கம்:

சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடங்கொடுங்கள், அவர்களைத் தடை பண்ணாதிருங்கள். பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது.(மத்தேயு.19:14)

இந்த வார்த்தைகளை கூறியவர், பூமிக்கு வார்த்தையாக வந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. ஆம். அழிந்த போகிற ஆத்மாக்களை சின்ன வயதிலிருந்தே கர்த்தருக்கு நேராக வழி நடத்திவிட்டால், அவர்களை பிசாசின் வலையிலிருந்து காப்பாற்றி விடலாம். இதை மனதில் கொண்டு, தேவன் காட்டிய தரிசனத்தின் அடிப்படையில்தான் ஞாயிறு பள்ளி ஊழியத்தை தொடங்கினோம்.

திட்டம்:

பெங்களூர் நகரில் பல இடங்களில் தொடங்கப்பட்டு, சகோதரர்களின் ஜெபத்தினாலும் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டின் மூலமும், இந்த ஊழியம் ஜெயமாக நடைபெறுகிறது. இந்த ஊழியத்தின் மூலம் தேவ ஊழியர்கள், சாட்சியுள்ள தேவ பிள்ளைகள், தேவ பயமுள்ள குடும்பங்கள், சபைகள் கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்பதே எங்களின் இலக்காக வைத்துள்ளோம்.

தேவைகள்:

இந்த ஊழியத்தில் எங்களை ஜெபத்தில் தாங்க, எண்ணற்ற ஜெப வீரர்கள் தேவை. ஆத்ம பாரமுள்ளவர்களின் ஜெபம், கர்த்தரின் செவிக்கு விரைவில் எட்டி சேரும் என்று நம்புகிறோம். மேலும் கர்த்தருக்காக பிள்ளைகளின் மத்தியில் ஊழியம் செய்ய விரும்புவோருக்கு தேவன் மனதில் ஏவுதல் அளித்தால் எங்களை தொடர்பு கொண்டு, இந்த ஊழியத்தில் இணையலாம்.

கடந்த வார செய்திகள்

Joomla! பிழை நீக்க முனையம்

அமர்வு

விவரக்கோவை தகவல்

நினைவகப் பயன்பாடு

தரவுத்தள வினவல்கள்