கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சகோதரி கூறுகிறார்...

ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த நான், என் பாவங்களுக்காக இயேசு சிலுவையில் ஜீவன் கொடுத்தார் என்பதை விசுவாசித்து அவரை என் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக் கொண்டேன்.

கன்னியாகுமரியைச் சேர்ந்த ஒரு சகோதரன் கூறுகிறார்...

பாரம்பரியமான மார்க்கத்தில் இருந்து என்னை இரட்சித்த தேவன், என் வாழ்க்கையில் எண்ணிலடங்க நன்மைகளைச் செய்துள்ளார். அவர் செய்த அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும், கூற வேண்டுமானால் காலமும் நேரமும் போதாது.

கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சகோதரன் கூறுகிறார்...

ஒரு பாரம்பரிய கிறிஸ்தவக் குடும்பத்தில் பிறந்த நான், சிறு வயது முதலே இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. பெற்றோர் மூலம் தேவ பயத்தில் வளர்க்கப்பட்டு, எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் பத்திரவானாக மாற தேவன் உதவி செய்தார்.

கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சகோதரி கூறுகிறார்...

இரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெற்றோருக்கு இரண்டாவது மகளாக நான் பிறந்தேன். இதனால் சிறு வயதில் இருந்தே தேவ சமூகத்தை அனுபவித்து வளர்ந்தேன். ஞாயிறு பள்ளி மட்டுமின்றி, தேவாலயத்தில் நடக்கும் பல ஊழியங்களிலும் கலந்து கொள்ள தேவன் உதவி செய்தார்.

கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சகோதரன் கூறுகிறார்...

இயேசுவைப் யார் என்றே அறியாத ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து, வளர்ந்தேன். படிக்காத எனது பெற்றோர், எங்களையும் படிக்க வைக்க அவ்வளவு ஆர்வம் காட்டவில்லை. இதனால் சிறு வயதிலேயே பள்ளிப் படிப்பை விட்டு விட்டேன்.

கடந்த வார செய்திகள்