5. தேவனின் எதிர்பார்ப்பு:

நம்மை தேவன் எதற்காக சோதிக்கிறார் என்பதற்கான காரணங்களைக் குறித்து கடந்த சில வாரங்களாக சிந்தித்து வந்தோம். இந்நிலையில் அந்தச் சோதனைகளில் நாம் வெற்றிப் பெற வேண்டியது எந்த அளவிற்கு இன்றியமையாதது என்பதை குறித்து இந்த வாரம் சிந்திப்போம்.

4. தேவ திட்டத்திற்கு நேராக வழிநடத்த:

நம் வாழ்க்கையில் சோதனைகளைத் தேவன் அனுமதிப்பதன் பின்னணியில், அவர் மீதான அன்பு மற்றும் பயத்தின் அளவை, நாம் நிரூபிக்க வேண்டியுள்ளது என்றும், நம் மனதில் உள்ளவற்றை நமக்கு வெளிப்படுத்த தேவன் விரும்புகிறார் என்றும் கடந்த வார பகுதிகளில் கண்டோம்.

2. பயத்தின் அளவு:

நீதிமானை தேவன் சோதிப்பது ஏன்? என்ற கேள்விக்கு, அவர் மீதான அன்பின் அளவை அறியவே என்று கடந்த பகுதியில் பார்த்தோம். அதே நேரத்தில்  அந்த அன்பு அதிகரிக்கும் போது, அன்புக்குரியவர் மீதான மரியாதையும் அதிகரிக்கிறது என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

3. நம் இருதயத்தை அறிய:

தேவன் நம் வாழ்க்கையில் சோதனைகளை அனுமதிப்பதன் மூலம் அவர் மீதான அன்பையும் பக்தியோடு கூடிய பயத்தையும் நாம் நிரூபிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது என்று கடந்த வார செய்திகளில் பார்த்தோம்.

கர்த்தர் நீதிமானைச் சோதித்தறிகிறார், துன்மார்க்கனையும் கொடுமையில் பிரியமுள்ளவனையும் அவருடைய உள்ளம் வெறுக்கிறதுசங்கீதம்:11.5

எல்லா தேவ பிள்ளைகளின் இருதயத்திலும் இருக்கும் மிகப் பெரிய கேள்வி என்னவென்றால், எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு சோதனைகள் வருகின்றன. கர்த்தருக்கு உண்மையாய் வாழாத எவ்வளவோ பேர் நன்றாக இருக்கிறார்களே? என்பதாகும். மேலும் இந்தக் கஷ்டங்களுக்கு முக்கிய காரணம், பிசாசு தான் என்று பெரும்பாலானோர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் மேற்கண்ட வசனத்தின்படி, தேவனும் நம்மை சோதிக்கிறார் என்று அறிகிறோம்.

கடந்த வார செய்திகள்